Vò đầu bứt tai với 3 câu đố khiến nhiều người "bó tay" - Tin Tuc

Vò đầu bứt tai với 3 câu đố khiến nhiều người “bó tay”

Tưởng rằng không khó nhưng lại khó không tưởng khiến không ít người phải lắc đầu ngao ngán.

Bạn sẽ cực thông minh nếu giải 7 câu đố hóc búa này
Câu đố “dễ như ăn kẹo” nhưng 90% người trả lời sai
Theo bạn, ai là người cần được giúp đỡ nhất trong bức ảnh này!

var v_ver_ie = getInternetExplorerVersion();
if (v_ver_ie>0) {
top.document.getElementById(“content_quizz_3”).innerHTML = “rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn Hu00e3y thu00eam mu1ed9t u0111u01b0u1eddng thu1eb3ng duy nhu1ea5t u0111u1ec3 tru1edf thu00e0nh phu00e9p tu00ednh u0111u00fang?rn rn rn Xem u0111u00e1p u00e1nrn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn Bu1ea1n chu1ec9 cu1ea7n thu00eam mu1ed9t nu00e9t u1edf du1ea5u u201c+u201d bu1ea5t ku1ef3 u0111u1ec3 thu00e0nh su1ed1 4, khi u0111u00f3 bu1ea1n su1ebd cu00f3 phu00e9p tu00ednh u0111u00fang.rnrnVu00ed du1ee5 nhu01b0: 545+ 5 + 5 = 555 hou1eb7c 5 + 545 + 5 = 555 hou1eb7c 5 + 5 + 545 = 555.rn rn rn rn Quay lu1ea1irn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn Cu00f3 2 cu0103n phu00f2ng khu00e1c nhau. Mu1ed9t phu00f2ng cu00f3 3 bu00f3ng u0111u00e8n, mu1ed9t phu00f2ng cu00f3 3 cu00f4ng tu1eafc. Bu1ea1n u0111ang u1edf trong phu00f2ng cu00f3 3 cu00f4ng tu1eafc. Chu1ec9 u0111u01b0u1ee3c bu01b0u1edbc mu1ed9t lu1ea7n duy nhu1ea5t vu00e0o phu00f2ng cu00f3 3 bu00f3ng u0111u00e8n, vu1eady lu00e0m thu1ebf nu00e0o u0111u1ec3 xu00e1c u0111u1ecbnh cu00f4ng tu1eafc u0111iu1ec1u khiu1ec3n cu1ee7a mu1ed7i bu00f3ng u0111u00e8n?rn rn rn Xem u0111u00e1p u00e1nrn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn Tru01b0u1edbc tiu00ean, bu1eadt cu00f4ng tu1eafc thu1ee9 nhu1ea5t, u0111u1ee3i vu00e0i phu00fat ru1ed3i tu1eaft u0111i. Sau u0111u00f3, bu1eadt cu00f4ng tu1eafc thu1ee9 2 vu00e0 u0111i vu00e0o phu00f2ng cu00f3 3 bu00f3ng u0111u00e8n. Bu00f3ng u0111u00e8n su00e1ng lu00ean chu00ednh lu00e0 u0111u01b0u1ee3c ku1ebft nu1ed1i vu1edbi cu00f4ng tu1eafc thu1ee9 2. Bu00f3ng u0111u00e8n ku1ebft nu1ed1i vu1edbi cu00f4ng tu1eafc thu1ee9 1 vu1eabn cu00f2n hu01a1i u1ea5m vu00ec u0111u01b0u1ee3c bu1eadt tru01b0u1edbc u0111u00f3 vu00e0i phu00fat. u0110u00e8n cu00f2n lu1ea1i chu00ednh lu00e0 u0111u01b0u1ee3c ku1ebft nu1ed1i vu1edbi cu00f4ng tu1eafc thu1ee9 3.rn rn rn rn Quay lu1ea1irn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn Trong 3 ngu00e0y cu00f3 3 con gu00e0 mu00e1i u0111u1ebb ra 3 quu1ea3 tru1ee9ng. Hu1ecfi 12 con gu00e0 mu00e1i u0111u1ebb u0111u01b0u1ee3c bao nhiu00eau quu1ea3 tru1ee9ng trong 12 ngu00e0y?rn rn rn Xem u0111u00e1p u00e1nrn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn u0110u00f3 lu00e0 48 quu1ea3 tru1ee9ng vu00ec: mu1ed9t con gu00e0 u0111u1ebb 1 quu1ea3 tru1ee9ng trong 3 ngu00e0y tu01b0u01a1ng u0111u01b0u01a1ng vu1edbi 4 quu1ea3 tru1ee9ng trong 12 ngu00e0y. Theo u0111u00f3, 12 con gu00e0 su1ebd u0111u1ebb ra u0111u01b0u1ee3c 48 quu1ea3 tru1ee9ng trong 12 ngu00e0y.rn rn rn rn Quay lu1ea1irn rn rn rn rn rn rn “;
} else {
top.document.getElementById(“content_quizz_3”).innerHTML = “rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn Hu00e3y thu00eam mu1ed9t u0111u01b0u1eddng thu1eb3ng duy nhu1ea5t u0111u1ec3 tru1edf thu00e0nh phu00e9p tu00ednh u0111u00fang?rn rn rn Xem u0111u00e1p u00e1nrn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn Bu1ea1n chu1ec9 cu1ea7n thu00eam mu1ed9t nu00e9t u1edf du1ea5u u201c+u201d bu1ea5t ku1ef3 u0111u1ec3 thu00e0nh su1ed1 4, khi u0111u00f3 bu1ea1n su1ebd cu00f3 phu00e9p tu00ednh u0111u00fang.rnrnVu00ed du1ee5 nhu01b0: 545+ 5 + 5 = 555 hou1eb7c 5 + 545 + 5 = 555 hou1eb7c 5 + 5 + 545 = 555.rn rn rn rn Quay lu1ea1irn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn Cu00f3 2 cu0103n phu00f2ng khu00e1c nhau. Mu1ed9t phu00f2ng cu00f3 3 bu00f3ng u0111u00e8n, mu1ed9t phu00f2ng cu00f3 3 cu00f4ng tu1eafc. Bu1ea1n u0111ang u1edf trong phu00f2ng cu00f3 3 cu00f4ng tu1eafc. Chu1ec9 u0111u01b0u1ee3c bu01b0u1edbc mu1ed9t lu1ea7n duy nhu1ea5t vu00e0o phu00f2ng cu00f3 3 bu00f3ng u0111u00e8n, vu1eady lu00e0m thu1ebf nu00e0o u0111u1ec3 xu00e1c u0111u1ecbnh cu00f4ng tu1eafc u0111iu1ec1u khiu1ec3n cu1ee7a mu1ed7i bu00f3ng u0111u00e8n?rn rn rn Xem u0111u00e1p u00e1nrn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn Tru01b0u1edbc tiu00ean, bu1eadt cu00f4ng tu1eafc thu1ee9 nhu1ea5t, u0111u1ee3i vu00e0i phu00fat ru1ed3i tu1eaft u0111i. Sau u0111u00f3, bu1eadt cu00f4ng tu1eafc thu1ee9 2 vu00e0 u0111i vu00e0o phu00f2ng cu00f3 3 bu00f3ng u0111u00e8n. Bu00f3ng u0111u00e8n su00e1ng lu00ean chu00ednh lu00e0 u0111u01b0u1ee3c ku1ebft nu1ed1i vu1edbi cu00f4ng tu1eafc thu1ee9 2. Bu00f3ng u0111u00e8n ku1ebft nu1ed1i vu1edbi cu00f4ng tu1eafc thu1ee9 1 vu1eabn cu00f2n hu01a1i u1ea5m vu00ec u0111u01b0u1ee3c bu1eadt tru01b0u1edbc u0111u00f3 vu00e0i phu00fat. u0110u00e8n cu00f2n lu1ea1i chu00ednh lu00e0 u0111u01b0u1ee3c ku1ebft nu1ed1i vu1edbi cu00f4ng tu1eafc thu1ee9 3.rn rn rn rn Quay lu1ea1irn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn Trong 3 ngu00e0y cu00f3 3 con gu00e0 mu00e1i u0111u1ebb ra 3 quu1ea3 tru1ee9ng. Hu1ecfi 12 con gu00e0 mu00e1i u0111u1ebb u0111u01b0u1ee3c bao nhiu00eau quu1ea3 tru1ee9ng trong 12 ngu00e0y?rn rn rn Xem u0111u00e1p u00e1nrn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn u0110u00f3 lu00e0 48 quu1ea3 tru1ee9ng vu00ec: mu1ed9t con gu00e0 u0111u1ebb 1 quu1ea3 tru1ee9ng trong 3 ngu00e0y tu01b0u01a1ng u0111u01b0u01a1ng vu1edbi 4 quu1ea3 tru1ee9ng trong 12 ngu00e0y. Theo u0111u00f3, 12 con gu00e0 su1ebd u0111u1ebb ra u0111u01b0u1ee3c 48 quu1ea3 tru1ee9ng trong 12 ngu00e0y.rn rn rn rn Quay lu1ea1irn rn rn rn rn rn rn rn “;
setTimeout(function(){ set_height_quiz3(); }, 1000);
window.addEventListener(“load”,function(){ set_height_quiz3();});
}

//]]>

Quiz: Theo bạn, ai là kẻ ngu ngốc nhất trong bức hình

Quiz: Theo bạn, ai là kẻ ngu ngốc nhất trong bức hình

Câu trả lời của bạn sẽ phần nào trả lời cho tính cách và thái độ sống của bạn.

Bạn có những băn khoăn muốn chia sẻ, những tâm tư muốn được giãi bày, những khúc mắc muốn nhờ tư vấn? Hãy gửi ngay những tâm sự của bạn tới mail bantrecuocsong@24h.com.vn để các chuyên gia tâm lý, tình yêu gỡ rối giùm bạn

Xem thêm tin tức khác

No tags for this post.