25 danh từ kết thúc bằng đuôi ‘al’ dễ khiến người học nhầm lẫn

Đa số các từ có đuôi “al” là tính từ nhưng bên cạnh đó cũng có nhiều danh từ kết thúc bằng đuôi này. Dưới đây là một số ví dụ.

Ai sinh vào 3 tháng này: “Hoa gặp hoa nở, người gặp người thương”, nửa cuối năm TÌNH DUYÊN NỞ RỘ
Saturday April 27, 2019

Tình duyên của người sinh vào những tháng dương lịch này sẽ nở rộ rực rỡ, sớm gặp người thương. No tags for this post.

The post Ai sinh vào 3 tháng này: “Hoa gặp hoa nở, người gặp người thương”, nửa cuối năm TÌNH DUYÊN NỞ RỘ appeared first on Bao24h.

1. Animal /ˈæn.ə.məl/: động vật

2. Arrival /əˈraɪ.vəl/ sự đến

3. Betroth /bɪˈtroʊð/ lễ hứa hôn

4. Calendar /ˈkæl.ən.dɚ/ lịch

Thêm một mẫu gốc Việt khiến quý ông liêu xiêu vì quá quyến rũ
Sunday November 05, 2017

Mong sẽ sớm có ngày người hâm mộ Việt Nam được thực mục sở thị vẻ đẹp của Arianna Ly. Chán bồn tắm, phòng ngủ, mỹ nhân châu Á giờ lả lơi bên bếp ăn Gợi cảm ngây ngất như hình ảnh chân dài cho con bú “Mẫu nhí” sành

The post Thêm một mẫu gốc Việt khiến quý ông liêu xiêu vì quá quyến rũ appeared first on Bao24h.

Calendar: lịch

5. Capital /ˈkæp.ə.t̬əl/ thủ đô

6. Cathedral /kəˈθiː.drəl/ nhà thờ

7. Chemical /ˈkem.ɪ.kəl/ hóa chất

8. Commercial /kəˈmɝː.ʃəl/ quảng cáo

9. Coal /koʊl/ than

Coal: than

10. Coral /ˈkɔːr.əl/ san hô

11. Disposal /dɪˈspoʊ.zəl/ sự bỏ đi

12. Denial /dɪˈnaɪ.əl/ sự phủ nhận

13. Festival /ˈfes.tə.vəl/ lễ hội

14. Foal /foʊl/ ngựa con

foal: ngựa con

15. Local /ˈloʊ.kəl/ thuộc địa phương, khu vực

16. Material /məˈtɪr.i.əl/ vật chất

17. Moral /ˈmɔːr.əl/ đạo đức

18. Official /əˈfɪʃ.əl/ viên chức, công chức

19. Oval /ˈoʊ.vəl/ hình ô van

20. Pal /pæl/ bạn

21. Pharmaceutical /ˌfɑːr.məˈsuː.t̬ɪ.kəl/ dược phẩm

Pharmaceutical: dược phẩm

22. Peal /piːl/ hồi chuông

23. Proposal /prəˈpoʊ.zəl/ lời đề nghị

24. Testimonial /,testi’mounjəl/: giấy chứng nhận

25. Total /ˈtoʊ.t̬əl/ tổng số

Ví dụ:

His arrival made us surprised.

Việc anh ấy đến khiến chúng tôi ngạc nhiên.

I wrote the date of the meeting in my calendar.

Tôi viết ngày hẹn trên cuốn lịch của mình.

Hanoi is the capital of Vietnam.

Hà Nội là thủ đô của nước Việt Nam.

Her denial of responsibility for her students was unconvincing.

Sự phủ nhận trách nhiệm của cô ấy về các em học sinh là không thuyết phục.

Peter is drawing a foal.

Peter đang vẽ một chú ngựa con.

My mother works at a local shop.

Mẹ tôi làm việc ở một cửa hàng trong khu vực.

The moral of this story is that people should be honest.

Ý nghĩa đạo đức của câu chuyện này là con người nên sống chân thật.

I choose an oval in stead of a round.

Tôi chọn hình ô van thay vì hình tròn.

The trip cost a total of 1.000.000 VND

Tổng chi phí của chuyến đi là 1 triệu đồng.

Ảnh trong bài: pixabay.com

Trúc Mai

The post 25 danh từ kết thúc bằng đuôi ‘al’ dễ khiến người học nhầm lẫn appeared first on Đại Kỷ Nguyên.

Xem thêm tin tức khác

No tags for this post.