3 con giáp XUI TẬN MẠNG đề phòng mất cắp, đau ốm liên miên trong 5 ngày sắp tới

3 con giáp XUI TẬN MẠNG đề phòng mất cắp, đau ốm liên miên trong 5 ngày sắp tới3 con giáp có tên dưới đây cần hết sức thận trọng trong mọi công việc của mình trong 5 ngày tới.

25 danh từ kết thúc bằng đuôi ‘al’ dễ khiến người học nhầm lẫn
Saturday October 20, 2018

Đa số các từ có đuôi “al” là tính từ nhưng bên cạnh đó cũng có nhiều danh từ kết thúc bằng đuôi này. Dưới đây là một số ví dụ. 1. Animal /ˈæn.ə.məl/: động vật 2. Arrival /əˈraɪ.vəl/ sự đến 3. Betroth /bɪˈtroʊð/ lễ hứa hôn 4. Calendar /ˈkæl.ən.dɚ/ lịch Calendar: lịch 5.

The post 25 danh từ kết thúc bằng đuôi ‘al’ dễ khiến người học nhầm lẫn appeared first on Bao24h.

Xem thêm tin tức khác

No tags for this post.